FANDOM


Sezon 2014/15 Edit

L: Arina Bakhramova (UKR)
R: Alica Szekelyova (SVK), Yana Doroshenko (UKR)
S: Gwen Rucker (USA), Aynur Karimova, Yelena Parkhomenko
P: Bogdana Anisova (UKR), Margarita Stepanenko (UKR), Anna Popova, Anastasiya Gurbanova
A: Monique Mead (USA), Hayley Spelman (USA)